logo mirbio

Transformujeme inovativní molekulární metody a technologie spolu s bioinformatickou analýzou dat do formy KOMERČNĚ DOSTUPNÝCH PRODUKTŮ PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNY.

NAŠE POSLÁNÍ

Jsme přesvědčeni o tom, že síla poznání by se měla sdílet. Proto je naším cílem představení našich vědeckých schopností vám, širokému spektru odborníků i pacientů, s cílem podpořit objevování, urychlit vývoj a zlepšit tak kvalitu života. Pomáháme vám držet krok s dobou a zůstat v obraze v dané oblasti získáním nového úhlu pohledu pomocí nejmodernějších metodik. Věříme, že dokážeme napomoci změnit svět na bezpečnější a zdravější místo odhalením potenciálu dosud neprobádaného.

laboratory bioinformatics

NAŠE VIZE

Náš tým vědců a bioinformatiků usilovně pracuje na implementaci biologické jedinečnosti každého jednotlivce do formy personalizované medicíny blízké budoucnosti.

genome science molecules

NÁŠ PŘÍBĚH

Společnost MirBio byla založena v roce 2014 a začala se svými výzkumnými a vývojovými aktivitami zaměřenými na zlepšení procesu umělého oplodnění. Díky tomuto úsilí byl uveden na trh první produkt - test ANICODE. Krátce nato se analýza genomu virů stala součástí portfolia společnosti. Schopnost poskytnout zákazníkům možnost využití technologie MirBio vedla k dalšímu rozvoji zaměřenému na poskytování sekvenačních služeb. Společnost zareagovala na pandemii korona viru poskytováním služby sekvenování genomu korona viru a jeho detekcí pomocí qPCR.

rna analysis sequencing services

R&D

REPRODUKCE

V současnosti neplodnost postihuje 48,5 milionu párů na celém světě. V důsledku neplodnosti jako celospolečenského problému se v posledních desetiletích významně zvýšil počet cyklů asistované reprodukce prováděných v klinické praxi. Každý pár je jedinečný a procesy diagnostiky a léčby neplodnosti jsou nastaveny individuálně tak, aby odrážely specifické potřeby neplodného páru. Na uskutečnění in vitro fertilizace (IVF) je třeba získání vyššího počtu zárodečných buněk a následně vyššího počtu embryí vhodných pro přenos do dělohy. Většina získaných embryí není schopna uhnízdění se v děloze, což vede k selhání léčby a nutnosti opakovaných transferů embryí. Požadavky na zmrazení embryí spojené s možnými komplikacemi (poškození embrya zmrazením) a vysokou psychickou zátěží u pacientů v důsledku neúspěšných cyklů IVF patří k temným stránkám procesu IVF. Trend asistované reprodukce zaměřen na minimalizaci počtu přenesených embryí současně má za cíl snížit potenciální riziko vícečetného těhotenství a souvisejících komplikací jakými jsou předčasné porody, těhotenské komplikace, DMO u novorozenců a dětí atd. Výběr nejvhodnějšího embrya na in vitro oplodnění by mohl překonat komplikace a zvýšit úspěšnost léčby.

human reproduction pregnancy infertility

SARS-CoV-2

TESTY A EVALUACE

Čeleď Coronaviridae zahrnuje velké množství virů, které se v přírodě vyskytují u ptáků a savců. Lidské koronaviry, poprvé charakterizované v 60. letech, jsou asociované s vysokým procentem respiračních infekcí u dětí i dospělých. Vědecký zájem o koronaviry exponenciálně vzrostl po objevení SARS-koronaviru (SARS-CoV) v jižní Číně. Množství více nebo méně nebezpečných virů nebo bakterií, které se objevily v posledních letech, se stalo součástí lidského prostředí a je spojeno s těžkými onemocněními. Odborníci tvrdí, že ztráta biodiverzity, hlavně kvůli lidem, přímo souvisí se šířením smrtelných nemocí, jako je COVID-19. MirBio poskytuje sekvenování koronaviru (SARS-CoV-2 CODE) jakož i jiných izolátů virů pomocí celogenómového sekvenování a pomáhá tak objasnit souvislosti mezi přirozenými hostiteli a lidmi, odhalit šíření choroby a určit a předpovídat vývoj genomu viru a jeho cirkulaci v prostředí. Navíc použití detekčního testu SARS-CoV-2 qRT-PCR umožňuje rychlou identifikaci virové zátěže a genotypu viru.

coronavirus evaluation
covid19 pcr test

Nejlepším způsobem diagnostiky COVID-19 je detekce nukleové kyseliny viru. V současnosti je metodou první volby test založený na detekci SARS-CoV-2 RNA pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce (qRT-PCR) v reálném čase. Na uskutečnění tohoto testu je na trhu k dispozici několik diagnostických souprav qRT-PCR s různými citlivostmi a specifikacemi. V naší laboratoři je rutinně zaveden nejpřesnější přístup využívající jednokrokovou metodu qRT-PCR. Výhodou tohoto přístupu je rychlost zpracování vzorku a vysoká přesnost, kterou umožňuje i manipulace se vzorky od úplného začátku až po konečný výstup.

Výjimečné interdisciplinární poznatky

TRANSFORMOVÁNY DO PODOBY KONEČNÝCH ŘEŠENÍ

pro Váš zdravý a plnohodnotný život

MIRBIO

BIOMEDICINE
& BIOINFORMATICS
SOLUTIONS

Revoluční 1082/8
Nové Město, Praha 1
Česká republika

E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


© ATELIER100 ✿ For the moments & details