logo mirbio

Transformujeme inovatívne molekulárne metódy a technológie spolu s bioinformatickou analýzou dát do formy KOMERČNE DOSTUPNÝCH PRODUKTOV PERSONALIZOVANEJ MEDICÍNY.

NAŠE POSLANIE

Sme presvedčení o tom, že sila poznania by sa mala zdieľať. Preto je našim cieľom predstavenie našich vedeckých schopností vám, širokému spektru odborníkov i pacientov, s cieľom podporiť objavovanie, urýchliť vývoj a zlepšiť tak kvalitu života. Pomáhame vám držať krok s dobou a zostať v obraze v danej oblasti získaním nového uhlu pohľadu pomocou najmodernejších metodík. Veríme, že dokážeme napomôcť zmeniť svet na bezpečnejšie a zdravšie miesto odhalením potenciálu doteraz neprebádaného.

laboratory bioinformatics

NAŠA VÍZIA

Náš tím vedcov a bioinformatikov usilovne pracuje na implementácii biologickej jedinečnosti každého jednotlivca do formy personalizovanej medicíny blízkej budúcnosti.

genome science molecules

NÁŠ PRÍBEH

Spoločnosť MirBio bola založená v roku 2014 a začala so svojimi výskumnými a vývojovými aktivitami zameranými na zlepšenie procesu umelého oplodnenia. Vďaka tomuto úsiliu bol uvedený na trh prvý produkt - test ANICODE. Krátko nato sa analýza genómu vírusov stala súčasťou portfólia spoločnosti. Schopnosť poskytnúť zákazníkom možnosť využitia technológie MirBio viedla k ďalšiemu rozvoju zameranému na poskytovanie sekvenačných služieb. Spoločnosť zareagovala na pandémiu korona vírusu poskytovaním služby sekvenovania genómu korona vírusu a jeho detekciou pomocou qPCR.

rna analysis sequencing services

R&D

REPRODUKCIA

V súčasnosti neplodnosť postihuje 48,5 milióna párov na celom svete. V dôsledku neplodnosti ako celospoločenského problému sa v posledných desaťročiach významne zvýšil počet cyklov asistovanej reprodukcie uskutočňovaných v klinickej praxi. Každý pár je jedinečný a procesy diagnostiky a liečby neplodnosti sú nastavené individuálne tak, aby odrážali špecifické potreby neplodného páru. Na uskutočnenie in vitro fertilizácie (IVF) je potrebné získanie vyššieho počtu zárodočných buniek a následne vyššieho počtu embryí vhodných na prenos do maternice. Väčšina získaných embryí nie je schopná uhniezdenia sa v maternici, čo vedie k zlyhaniu liečby a nutnosti opakovaných transferov embryí. Požiadavky na zmrazenie embryí spojené s možnými komplikáciami (poškodenie embrya zmrazením) a vysokou psychickou záťažou u pacientov v dôsledku neúspešných cyklov IVF patria k negatívnym stránkam procesu IVF. Trend asistovanej reprodukcie zameraný na minimalizáciu počtu prenesených embryí má súčasne za cieľ znížiť potenciálne riziko viacpočetného tehotenstva a súvisiacich komplikácií akými sú predčasné pôrody, tehotenské komplikácie, DMO u novorodencov a detí atď. Výber najvhodnejšieho embrya pre in vitro oplodnenie by mohol prekonať komplikácie a zvýšiť úspešnosť liečby.

human reproduction pregnancy infertility

SARS-CoV-2

TESTY A EVALUÁCIA

Čeľaď Coronaviridae zahŕňa veľké množstvo vírusov, ktoré sa v prírode vyskytujú u vtákov a cicavcov. Ľudské koronavírusy, prvýkrát charakterizované v 60-tych rokoch, sú asociované s vysokým percentom respiračných infekcií u detí i dospelých. Vedecký záujem o koronavírusy exponenciálne vzrástol po objavení sa SARS-koronavírusov (SARS-CoV) v južnej Číne. Množstvo viac alebo menej nebezpečných vírusov alebo baktérií, ktoré sa objavili v posledných rokoch, sa stalo súčasťou ľudského prostredia a je spojené s ťažkými ochoreniami. Odborníci tvrdia, že strata biodiverzity, hlavne kvôli ľuďom, priamo súvisí so šírením smrteľných chorôb, ako je COVID-19. MirBio poskytuje sekvenovanie koronavírusu (SARS-CoV-2 CODE) ako aj iných izolátov vírusov pomocou celogenómového sekvenovania a pomáha tak objasniť súvislosti medzi prirodzenými hostiteľmi a ľuďmi, odhaliť šírenie choroby a určiť a predpovedať vývoj genómu vírusu a jeho cirkuláciu v prostredí. Navyše, použitie detekčného testu SARS-CoV-2 qRT-PCR umožňuje rýchlu identifikáciu vírusovej záťaže a genotypu vírusu.

coronavirus evaluation
covid19 pcr test

Najlepším spôsobom diagnostiky COVID-19 je detekcia nukleovej kyseliny vírusu. V súčasnosti je metódou prvej voľby test založený na detekcii SARS-CoV-2 RNA kvantitatívnou polymerázovou reťazovou reakciou (qRT-PCR) v reálnom čase. Na uskutočnenie tohto testu je na trhu k dispozícii niekoľko diagnostických súprav qRT-PCR s rôznymi citlivosťami a špecifickosťami. V našom laboratóriu je rutinne zavedený najpresnejší prístup využívajúci jednokrokovú metódu qRT-PCR. Výhodou tohto prístupu je rýchlosť spracovania vzorky a vysoká presnosť, ktorú poskytuje aj manipulácia so vzorkami od úplného začiatku až po konečný výstup.

Výnimočné interdisciplinárne poznatky

TRANSFORMOVANÉ DO PODOBY KONEČNÝCH RIEŠENÍ

pre Váš zdravý a plnohodnotný život

MIRBIO

BIOMEDICINE
& BIOINFORMATICS
SOLUTIONS

Revoluční 1082/8
Nové Město, Praha 1
Česká republika

E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


© ATELIER100 ✿ For the moments & details